SSK RUPRECHTICE
 
  Náš klub
  Aktuality
  Zpravodaj
  Výsledky
  Pořádáme
  Kalendář
  Odkazy

 

Zpravodaj - říjen 1998

[duben 1999] [únor 1999] [leden 1999] [listopad 1998] [říjen 1998]

Vážení členové,
právě dostáváte do rukou nový Zpravodaj našeho klubu, který byste měli dostávat pravidelně každý měsíc. Jeho rozsah bude pochopitelně úměrný tomu, co se v klubu bude dít. Takže i na vás všech záleží, zda to bude jen půlstránka nebo deset stránek. Dnes jsou to stránky dvě s přílohou - propozicemi Liberecké vzduchovkové ligy, která začíná již 7. listopadu a kde je účast všech členů klubu víc než povinná. Sraz všech v sobotu 7. 11. ráno v 7.30 hodin v ZŠ Vrchlického!

Jak to vypadalo na členské schůzi

Omylem byla pozvánka, kterou dostali všichni členové klubu, datována na 24. října, zatímco správně mělo být 24. září. Ale ti, kteří přijít chtěli přišli a ti, kteří si nebyli jisti zavolali. Přítomni byli Harbich, Janoušek Petr, Miškovský Jiří st., Regner, Štěpánek, Sivulka, Růžička, Nesvadba, Teplý a Vojtíšek.
Omluvil se Mrňák (je v Brně na vojenské škole), informovala se Vojtíšková, ptal se telefonicky Šonský. Ostatní se neozvali, je to škoda! Program byl vcelku dodržen a tak dovolte krátkou informaci:

O hospodaření informoval pan Harbich. Stručně - peněz je málo, to víme všichni. Ale hlavně - je třeba konečně dokončit fyzickou inventuru!

Zhodnocení současného stavu klubu - v puškách bída, velmi dobré výsledky má klub historických zbraní (střílí za nás i německá špička a dají se očekávat velmi dobré výsledky na MČR).

Příprava vzduchovkové sezony - termíny naší liberecké vzduchovkové ligy jsou v kalendáři ČSS (termíny společně s dalšími závody v blízkosti jsou součástí Zpravodaje 366). Jsou zajištěny terče, propozice připraví výbor na schůzi 1. 10., Regner domluví se sekretariátem opravu v kalendáři (již provedeno) a s manažerem reprezentace termín VC Liberce. Účast na naší lize je pro všechny členy klubu povinná (buď střílím nebo pomáhám - nejčastěji obojí!) - týká se i historiků!

Treninky povede ještě pan Regner - vždy v úterý a ve čtvrtek od 18 hodin v ZŠ Vrchlického. Je třeba chodit včas - později se již nedoboucháte!

Jedenkrát měsíčně budou všichni členové klubu dostávat Zpravodaj 366.

Kdo se akcí klubu nebude zúčastňovat, bude mu navržen odchod z klubu. Schůze schválila tvrdý postup vůči všem, kteří jsou v klubu jen na papíře.

Informace z výboru

Sešel se 1. 10. ve složení Harbich, Janoušek, Miškovský, Regner. Byl připraven obsah Zpravodaje 366 a propozice Liberecké vzduchovkové ligy (viz příloha Zpravodaje 366).

Změny pravidel soutěží mládeže

Od 1. 10. 1998 platí nová pravidla pro soutěže mládeže. Ve stručnosti - kategorie do 12 let střílí jako dosud (otevřená miřidla a mládežnické terče), kategorie do 14 let vleže se změnami (povolen dioptr, střílí se na mezinárodní terče pro střelbu stoje), kategorie do 16 let - vleže jen na místních soutěžích, bez možnosti postupu, stoje s možností postupu na M ČR, zbraň a terče jako stoje dospělí.

Úspěchy našich střelců

Již na schůzi klubu bylo řečeno, že se očekávají dobré výsledky našich střelců z historických zbraní na Mistrovství ČR pro rok 1998.

Očekávání nebylo přehnané - Perkusní puška civilní - 1. Stirner Richard, 97 bodů! Křesadlová puška (vložený závod) - 1. Heinzmann H.G., 94 bodů!

A kdyby se Vám zdálo, že ta jména jsou nějak moc německá, máte pravdu. Jsou to naši noví členové, které jsme získali dík spolupráci se střeleckým klubem Dewangen (bližší určení polohy - je odtud kousek do Stuttgartu). Jen tak mimochodem - např. pan Heinzmann je několikanásobným mistrem světa, takže žádná ořezávátka k nám z Německa nepřišla!

Prosba našeho technika

Začínáme vyrábět elektrické lapače na malorážku - nevíte někdo o nějakém zdroji? Potřebujeme jich celkem 11 kousků.

Poslední informace

Termín VC Liberce (veřejný závod a sledovaný závod reprezentace) je stanoven na sobotu 23. ledna 1999 - tento termín je společný pro pušky i pistole, protože v hale Technické univerzity nejsou v první části roku 1999 volné neděle.

Na treninky chodí málo střílejících - snad by bylo slušností se alespoň omluvit (pokud došlo k nějakým změnám, které vám neumožní chodit). Spojení je uvedeno v záhlaví Zpravodaje.

Termíny doporučených závodů pro naše střelce - vzduchovka

7. 11. 1998 Euroregion Nisa VzPu60, 40, Mládež do 16 let Rychnov n.N.
7. 11. 1998 Liberecká liga VzPi 60, 40 ZŠ Vrchlického
8. 11. 1998 Liberecká liga VzPu 60, 40, Mládež do 16 let ZŠ Vrchlického
14. 11. 1998 VC Cvikova Mládež do 16 let ZŠ Cvikov
14. 11. 1998 Děčínské vzduchovky VzPu 60, 40 Děčín - hala
21. 11. 1998 VC Brandýsa Mládež do 16 let Brandýs n.L.
28. 11. 1998 Euroregion Nisa VzPu60, 40, Mládež do 16 let Rychnov n.N.
28. 11. 1998 Liberecká liga VzPi 60, 40 ZŠ Vrchlického
29. 11. 1998 Liberecká liga VzPu 60, 40, Mládež do 16 let ZŠ Vrchlického
5. 12. 1998 GP Nisa VzPu 60, 40, VzPi 60, 40 TU Liberec
6. 12. 1998 VC Stráže n.N. VzPu 60, 40, VzPi 60, 40 TU Liberec
12. 12. 1998 Euroregion Nisa VzPu60, 40, Mládež do 16 let Rychnov n.N.
12. 12. 1998 Liberecká liga VzPi 60, 40 ZŠ Vrchlického
13. 12. 1998 Liberecká liga VzPu 60, 40, Mládež do 16 let ZŠ Vrchlického
16. 1. 1999 Malá pražská diabolka Mládež do 16 let Praha Petřiny
23. 1. 1999 VC Liberce VzPu 60, 40, VzPi 60, 40 TU Liberec
7. 2. 1999 Brandýská diabolka Mládež do 16 let Brandýs n.L.
20. 2. 1999 Mládežnické vzduchovky Mládež do 16 let Děčín - hala
27. 2. 1999 Euroregion Nisa VzPu60, 40, Mládež do 16 let Rychnov n.N.
27. 2. 1999 Liberecká liga VzPi 60, 40 ZŠ Vrchlického
28. 2. 1999 Liberecká liga VzPu 60, 40, Mládež do 16 let ZŠ Vrchlického
12.-14. 2. 1999 M ČR VzPu 60, 40 Bude určeno
13. 3. 1999 VC Cvikova Mládež do 16 let ZŠ Cvikov

Dospělí - pokud máte zájem o kterýkoliv závod z uvedených (eventuelně jiný), je třeba do 5. 11. nahlásit panu Regnerovi. Důvodem je organizace dopravy v dostatečném předstihu a v neposlední řadě zbraně, které zbytečně dřímají a mohli by z nich střílet mladí!!!

Poznámka

Na ligu v Rychnově bude jezdit mládež ráno, dospělí v poledne - abychom zvládli i organizaci naší ligy pro pistoláře.

za SSK 0366 Liberec - Ruprechtice
Milan Regner, předseda klubu